Březen 2007

LEKTOŘI A PRAVIDLA PROVOZU KURZŮ !!!

7. března 2007 v 17:32 | lenka(majitelka studia)
Sehnat v Ostravě kvalitního lektora a trenéra tance , je věc věru velmi složitá,přesto se naše studio může pochlubit opravdu výjmečnýmy lektory a velmi děkuji všem za spolupráci:-)
Lenka K.
Latina ,R.N.B.,Showdance- Jana Oprichová (absolventka taneční školy Akcent Ostrava)
Moderní tanec - Kristýna Slezáková(Akademie múzických umění Praha)
Flamenco - Lenka Kudláčková (majitelka studia a lektorka)absolventka 1. a 2.cyklu tanečního oboru na LŠU Leoše Janáčka v Ostravě.
Klasický tanec - Svatopluk Vavruša(bývalý člen baletního souboru divadla Moravskoslezského)
HIP HOP,Streetdance - Dušan Vlach (tanečník a lektor taneční školy Mládí,p. Marie Vlachové)
SALSA - Dušan Vlach(mistr ČR v SALSE za rok 2001)
AFRICKÝ TANEC - Blanka Bartoszová(zkušená tanečnice a lektorka)
PRAVIDLA PROVOZU KURZŮ :
- platba kurzů probíhá vždy na začátku trimestru a to hotově ve studiu,nebo převodem na účet 179 492 497/0300
-nevybrané lekce si můžete nahradit pouze v daném trimestru,nelze je převádět dále !!!
-kurzovné se po zaplacení nevrací,pouze ze zdravotních důvodů po předložení potvrzení od lékaře !!!!a to 50% částky za nevybrané lekce !!!!
-na kurzy docházejte včas a neničte majetek studia !!
-vyloučení z kurzů je možné z důvodu nevhodného chování k vyučujícímu,nebo účastníků kurzů !!!
- za odcizené věci v šatně neručíme,proto si cenné věci a peníze berte na sál,nebo můžete uschovat v trezoru u lektora!!!!

Kde nás najdete?

7. března 2007 v 17:07
Studio FLAMENCO OSTRAVA - STODOLNIDANCE bylo otevřeno dne 21.března 2007,kdy po celé odpoledne, až do večerních hodin probíhaly zdarma workshopy a ukázkové hodiny.Návštěvnost byla podle našeho očekávání,přišlo více než 150 milovníků tance.Naše kurzy jsou pro širokou veřejnost a věříme,že zájemci najdou v našem studiu přesně takový tanec,který si chtějí vyzkoušet a případně se jej naučit.
Těšíme se na všechny z Vás :-) Lenka Kudláčková
Naše studio se nachází v těsné blízkosti klubů Boomerang a Templ na Stodolní 22. Vchod z Masné ul. (od Bauhausu).Šipka ukazuje klub Boomerang a tan. studio je přesně ze zadní strany budovy.